Inspiratie

Lus inspireert mensen om aandacht te hebben voor het belang van netwerk. Buren, kennissen, vrienden en familie zijn belangrijk in je leven. Het is slim om daar bij stil te staan en bewust na te denken over hoe jouw netwerk er uit ziet.

Vanuit individuele verhalen van mensen bouwen we kennis op die we verspreiden naar de ruime samenleving en naar organisaties.

Publicaties

Folders

Sterk in verbinden:

Sterk in verbinden.JPG

Vrijwilligers met sociaal engagement:

Vrijwilligers met sociaal engagement.JPG

Lus podcast

Lus in de pers

Artikel in BOP magazine in 2020

Artikel in "Kerk & Leven"van Januari 2020.

Artikel over "Burgers aan zet" in magazine "Weliswaar" van april/mei 2020.

‘Goed omringd?!’: een artikel over het pilootproject voor ouderen met kanker, in partnerschap met Kom op Tegen Kanker.

Artikel verschenen in het ledentijdschrift van kvlv.

Vrijwilligers doorbreken eenzaamheid bij ouderen met kanker: Als ouderen getroffen worden door kanker, zet dat ook hun sociale contacten onder druk. Kom op tegen Kanker en LUS vzw werkten samen aan een project om de persoonlijke netwerken van ouderen met kanker te herstellen of versterken.

Ook Radio 2 was dit artikel opgevallen. Zij gingen één van de deelnemers interviewen. Gebruik onderstaande speler om dit mooi stukje radio met Katrien en compagnon Eef te beluisteren.

LUS vzw & kom op tegen kanker
00:00 / 03:42

Lus schrijft

Lus schrijft en deelt de kennis die het opdoet. Een deel van onze publicaties stellen we hier gratis ter beschikking. Een ander deel bieden we te koop aan. 

NIEUW: Een terugblik op 2020: dat 2020 een speciaal jaar was hoeft geen betoog. Aan het einde van dat jaar schreven we dit magazine. De lezer ontdekt er in wat er reilt en zeilt in Lus.

Jaarverslag van 2019: In het jaarverslag lees je wat beweegt in onze organisatie, in de maatschappij en in het leven van mensen. 

Jaarverslag van 2018: In het jaarverslag lees je wat beweegt in onze organisatie, in de maatschappij en in het leven van mensen. 

Katern organisatie: In deze katern schetsen we de missie en visie van LUS vzw. Met vallen en opstaan ontwikkelde LUS vzw een bijbehorend organisatiemodel als middel om haar doel te bereiken. Tot slot schetsen we de kernproducten die Lus in de loop der jaren ontwikkelde, om haar missie te realiseren.

Katern historiek: Dit is het verhaal over het ontstaan van Lus en hoe de organisatie de voorbije decennia evolueerde. In deze katern lees je het Lus-verhaal tot 2013, het moment dat de organisatie subsidies kreeg via een beheersovereenkomst met het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De activiteiten, leerpunten en evoluties uit de meest recente geschiedenis vind je hier niet terug.

Katern verhalen: Wil je nog meer verhalen lezen? Dat kan in onze katern verhalen. In dit katern geen theorie, noch visie of missie maar verhalen van mensen. Het zijn korte situatieschetsen die je een beeld geven op de diverse aanmeldingen binnen Lus. Het zijn ook verhalen van mensen en groepen die ondertussen al een tijdlang samen onderweg zijn.

Katern ‘welkom vrijwilliger’: Dit is de uitwerking van ons vrijwilligersbeleid. Deze katern krijgen al onze vrijwilligers bij de start van hun engagement.

Werkmap Start2Network: in dit praktische methodiekenboekje krijgt de lezer wat achtergrond en een heel aantal methodieken rond netwerkversterkend werken. Dit methodiekenboek kan je bestellen aan 23 euro via contact.

Boek ‘De rol van community building in de vermaatschappelijking van de zorg’, Lusvzw, Geertrui Vandelanotte en Ina Lodewyckx: In deze publicatie gaan we op zoek naar een antwoord op volgende vragen: Wat is community building? Waarom is het in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg zo cruciaal? Hoe kan dit in de praktijk vorm en inhoud krijgen? Op deze manier wil Lus aan het grootschalige, fundamentele veranderingsproces rond vermaatschappelijking van de zorg haar bijdrage leveren. We starten met een theoretisch filosofisch kader om daarna ook de ‘hoe’ vraag te beantwoorden. Je kan dit boek bestellen aan 20 euro via contact.