Workshops voor organisaties 

Interesse in één van deze workshops?

Vraag dan meer informatie!

Module ‘samen sterk, jij en je netwerk’

Leven doe je samen. Een kring van mensen waar jij je goed bij voelt, maakt je sterker. Je deelt er je dromen, je zorgen en je maakt er plannen. Tijdens deze workshop staan we stil bij wie in jouw netwerk zit, wat je netwerk voor jou betekent en wat jij voor hen betekent. We onderzoeken samen wat sterk is en wat nog sterker kan. 

De workshop ‘samen sterk! Jij en je netwerk’ is een module die bestaat uit 2 halve dagen. Je kan alleen deelnemen of samen met jouw persoonlijk netwerk Ook de medewerkers van je organisatie worden warm uitgenodigd om zelf deel te nemen en niet enkel hun cliënt(en) in te schrijven. 

Deze workshop wordt georganiseerd voor een gemengd publiek: cliënten, persoonlijk netwerk van cliënten en medewerkers van je organisatie.

Inspiratieworkshops voor vrijwilligers en medewerkers die willen inzetten op persoonlijk netwerken van cliënten.

Elk team schrijft zijn eigen verhaal én elke medewerker heeft zijn/haar competenties inzake netwerkgericht werken. LUS vzw wil elke medewerker inspireren om in te zetten op het ondersteunen van persoonlijke netwerken met verschillende modules. Deze modules kunnen los van elkaar worden gevolgd en georganiseerd worden. 

Workshop ‘Beter samen’

Tijdens deze halve dag staan we stil bij de betekenis van een persoonlijk netwerk, de plaats van netwerken in het licht van vermaatschappelijking van de zorg, de manier waarop je naar netwerken kan kijken, de rol die je als vrijwilliger of begeleider zelf kan spelen. We inspireren de deelnemers vanuit onze visie op het belang van persoonlijke netwerken.  

Workshop ‘Aan de start, klaar, go’

We gaan een halve dag praktisch aan de slag en staan stil bij volgende vragen: Hoe krijg je zicht op wie er betrokken is in het leven van je cliënt? En hoe kan je dit netwerk aanspreken?

Wat als je cliënt of zijn netwerk zelf dat helemaal niet ziet zitten? Of wat als het netwerk kwetsbaar is? Of uit het beeld verdwenen? Wat als er niemand meer betrokken lijkt? Kan je netwerken opbouwen of mensen (terug) betrekken in het leven van je cliënt. We reiken tools aan om het persoonlijk netwerk te inventariseren.

Module ‘Van 1 naar veel’

Dit is een module van 4 halve dagen waarbij we vertrekken vanuit onze expertise over het samenbrengen in kleine groepen van persoonlijk en natuurlijk netwerk van een persoon. We koppelen de praktijk aan gekende groepsdynamische modellen waaronder situationeel leiderschap van Remmerswaal. We staan ook op een interactieve wijze stil bij het belang van visualiseren van een groepsgesprek. De focus van deze workshop is het toelichten van de rol van een facilitator en het groepsdynamisch proces. 

Workshop ‘Belangeloos, maar oh zo belangrijk!’

In deze workshop denken we samen na over de meerwaarde van werken met vrijwilligers en gaan we in op belangrijke randvoorwaarden voor kwaliteitsvolle en duurzame inzet van vrijwilligers. We baseren ons op gekende modellen die we aanpasten voor vrijwilligersinzet bij kwetsbare doelgroepen. We inspireren de deelnemers vanuit onze ervaring met vrijwillige inzet. 

Interesse in één van deze workshops?

Vraag dan meer informatie!

image002.gif

© 2019 by LUS vzw - info@lusvzw.be.

LUS vzw wordt gesubsidieerd door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

van de Vlaamse Overheid, het VAPH, en kan rekenen op een aantal zeer diverse en tijdelijke projectsubsidies.

De foto's op deze website werden mede mogelijk gemaakt door Fotofolies & Herman van Damme.