Inspiratie

Lus inspireert mensen om aandacht te hebben voor het belang van netwerk. Buren, kennissen, vrienden en familie zijn belangrijk in je leven. Het is slim om daar bij stil te staan en bewust na te denken over hoe jouw netwerk er uit ziet.

Vanuit individuele verhalen van mensen bouwen we kennis op die we verspreiden naar de ruime samenleving en naar organisaties.

image002.gif

© 2019 by LUS vzw - info@lusvzw.be.

LUS vzw wordt gesubsidieerd door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

van de Vlaamse Overheid, het VAPH, en kan rekenen op een aantal zeer diverse en tijdelijke projectsubsidies