Over ons

"Lussen maakt je sterker en gelukkiger"

Lus als beweging

Lus staat voor samenleven.

Lus is een sociale beweging van mensen die streven naar een samenleving waar verbondenheid tussen mensen en betrokkenheid van mensen op elkaar logisch is.

Ieder van ons staat sterker wanneer hij omringd is door familie, vrienden, buren….die om je geven en waar jij ook iets voor kan betekenen. Het geeft je ook de kracht om je eigen leven in handen te nemen en uit te bouwen.

Lus stelt vast dat meer en meer mensen het gevoel bij andere mensen te horen, missen. Dit maakt hen kwetsbaar en heeft een gevolg op hun kwaliteit van leven. Zeker als ze in een moeilijk moment of  een moeilijke positie zitten. 

Lus merkt dat er genoeg mensen wel bereidheid hebben om met anderen in verbinding te gaan. Deze bereidheid zetten we in om verandering te brengen. Vanuit het gevoel betrokken mensen te kennen en ergens bij te mogen horen, krijgt ook de kwetsbaarheid of eenzaamheid van sommige mensen een plaats. 

 ‘Lussen’ als werkwoord in Vlaanderen op de kaart zetten is 1 van onze dromen. Lussen is dan het geheel van acties die bijdragen aan het herstellen, versterken en uitbreiden van verbondenheid tussen mensen. 

 

We zorgen voor bewustwordingsacties, workshops, themadagen en publicaties rond het belang van netwerk en betrokkenheid. Onze lus-processen waar vrijwilligers familie, vrienden, buren en kennissen bij elkaar brengen zijn onze basis en daarin steken we het meeste energie. 

De oorsprong

Lus vindt zijn oorsprong in Noord-Amerika in de jaren ’70. Daar vormden een aantal burgers een actiegroep. Zij deelden de verontwaardiging over de leefsituatie van mensen in voorzieningen en instellingen. De groep wilde het anders. De vraag die hen bezig hield was: 

Hoe kunnen wij de levenskwaliteit verhogen van mensen die om de één of andere reden in slechte papieren zitten? 

 

Ze kwamen tot de conclusie dat er vijf cruciale ‘wegen’ zijn in de uitbouw van een betere levenskwaliteit: 

-        Omringd zijn door een persoonlijk netwerk 

-        Inzetten op aanwezigheid in de gemeenschap 

-        Vrijwaren van keuzevrijheid en zelfbepaling 

-        Verhogen en uitbreiden van capaciteiten, talenten en interesses 

-        Opbouwen van respect 

 

Deze vijf pistes die tegelijk uitgangsprincipes zijn, legden de basis voor het ontstaan en de uitbouw van Lus. 

De Lus-familie

Lus vrijwilligers.

Lus bestaat uit een grote groep ‘lussers’ die bewust tijd vrijmaken om verbinding te leggen.

 

Dit gebeurt op verschillende manieren: 

Als lid van de Raad van Bestuur en Algemene vergadering zetten meerdere mensen vrijwillig hun schouders onder de realisatie van onze missie en visie. 

Er zijn daarnaast nog meer dan 125 vrijwilligers aan de slag. Omdat ze het goed hebben en wat tijd over hebben of omdat ze nieuwsgierig zijn naar anderen of omdat ze onze maatschappij willen veranderen. Ze zijn aan de slag als compagnon de route, kennismaker, administratief ondersteuner, bekendmaker, IT-verantwoordelijke.   Vacatrues voor Lus-vrijwilligers vind je bij 'word vrijwilliger'. Als je geen engagement op maat vindt van jou, dan bekijken we graag wat je kan betekenen voor ons!

​ 

Er zijn ook meer dan 600 mensen die als lid van een Lus- of Linkproces betrokken. Zo zorgen ze er voor  dat een familielid, vriend, buur of kennis zich langzaam aan meer tot een eigen netwerk ken behoren.

Het visie gedreven Lus-team ondersteunt de beweging om verder te groeien in de breedte, de diepte en in omvang. Het team pikt vanuit de praktijk zaken op, analyseert, evalueert kritisch en stuurt bij waar nodig. De medewerkers zijn er als back-up, ondersteuners en facilitators van de vrijwilligers die Lus vorm geven. 

Lus-medewerkers

Een team van vaste medewerkers en freelance opstarters ondersteunen de Lus-vrijwilligers. Zo kunnen we inspelen op vragen van mensen verspreid over heel Vlaanderen. 

Nele Pottie

Nele Pottie

0494 99 67 55 nele.pottie@lusvzw.be

Lieve Proost

Lieve Proost

0487 64 01 10 Lieve.proost@lusvzw.be

Katrijn Lambelin

Katrijn Lambelin

0470 03 14 04 Katrijn.lambelin@lusvzw.be

Roel Luyckx

Roel Luyckx

0493 24 89 49 roel.luyckx@lusvzw.be

Elly Van Acoleyen

Elly Van Acoleyen

0474 98 72 53 elly.vanacoleyen@lusvzw.be

Emilie Van Daele

Emilie Van Daele

0472 62 29 48 emilie.vandaele@lusvzw.be

Erik Herrebosch

Erik Herrebosch

0472 21 84 27 erik.herrebosch@lusvzw.be

Elke Van Oyen

Elke Van Oyen

0499 41 67 07 elke.vanoyen@lusvzw.be

Skrolan Hugens

Skrolan Hugens

0486 54 23 89 skrolan.hugens@lusvzw.be

Geertrui Vandelanotte

Geertrui Vandelanotte

0472 66 35 73 geertrui.vandelanotte@lusvzw.be

BurgersAanZet

We zijn 1 van de 5 partners in een samenwerkingsverband ‘BurgersAanZet’. We werken allemaal krachtgericht en netwerkversterkend via voornamelijk vrijwilligers. Wij geloven in de weerbaarheid en creativiteit van mensen. Wij geloven in ieders vermogen om samen met anderen hun leven invulling te geven en het in handen te houden. Wat we doen binnen BurgersAanZet kan je vinden op de website www.burgersaanzet.be.  

 
 
 
 
 
Lys Soraya -1188.jpg

Soraya, kennismaker

" Ik ben een kennismaker  voor Lus en dat wil zeggen dat ik het eerste , en voor mij meestal het enige, gesprek voer met mensen die ons nodig hebben. Ik ben een soort filter. Na mij komen andere vrijwilligers die op lange termijn helpen.

Steeds opnieuw voel ik het aan als een grote eer om te mogen luisteren naar mensen hun noden. Ik ben daar heel 'humble' in. Door dit te doen kom ik in contact met alle soorten mensen. Ik ontmoet  mensen met een beperking, een psychische stoornis, arme mensen,  mensen in de gevangenis...

Mijn eigen vooroordelen zijn al flink aangepakt door al die ontmoetingen.

Veel mensen kampen met eenzijdige contacten terwijl het net belangrijk is om wederkerige contacten te hebben. Het tekort aan een netwerk kan je persoonlijkheid zodanig ondermijnen dat je er kapot aan gaat.

Ik ben geen hulpverlener maar een modeontwerper en daardoor is de manier waarop we tegenover elkaar staan ook helemaal anders. Op een heel korte tijd kan ik iets betekenen voor mensen. Het gaat over hoop en dromen. Dus het zijn per definitie positieve gesprekken.

Ik ben zelf een grote fan van het leven. Ik kijk ,vanuit mijn natuur,  naar wat er goed is in het leven. Die bril probeer ik door te geven.

Zo ontmoette ik een jonge vrouw in de gevangenis die zichzelf zo klein en dom had gemaakt. Om letterlijk te verdwijnen. Tijdens ons gesprek zag ik haar groeien. Misschien had nog nooit iemand echt naar haar geluisterd. Het was prachtig hoe ze op het einde van ons gesprek groter, sterker, slimmer was geworden. Daarom blijf ik het doen. Het is het allemaal waard. Lus is voor mij een manier om iets te doen voor iemand op een heel pure manier. "