Over ons

"Lussen maakt je sterker en gelukkiger"

Missie & visie

Lus staat voor samenleven. 


Omringd door familie, vrienden en buren sta je sterker in het leven. Met een achterban die om je geeft en het gevoel dat je ook voor anderen iets betekent, heb je een stevige basis. Het geeft je de kracht om het heft in eigen handen te nemen en je leven uit te bouwen.  

Lus ondersteunt mensen bij het creëren van een persoonlijk netwerk of een Lus-groep. Zo ontstaat een stevige basis die deze mensen in staat stelt om hun leven uit te bouwen.  

Lus vertrekt steeds vanuit het individu. We zetten geen individuele trajecten op of bieden geen 1 op 1 begeleidingen, in tegendeel. Lus gelooft zeer sterk in het verhaal van samen op weg gaan en samen naar oplossingen zoeken. De werking van Lus is een aanvulling op de meer buurt- of wijkgerichte aanpak van bijvoorbeeld Samenlevingsopbouw.  

Het uitgangspunt van Lus is de vraag, wens en goesting van mensen om hun persoonlijk netwerk te herstellen, te versterken en uit te breiden. Hiervoor grijpt Lus terug naar mensen die eerder al betrokken waren in het leven van die ene centrale persoon. Een Lus-vrijwilliger probeert iedereen weer samen te brengen. Hij legt ook linken naar andere mensen en versterkt zo de sociale cohesie.  

De oorsprong

Lus vindt zijn oorsprong in Noord-Amerika in de jaren ’70. Daar vormden een aantal burgers een actiegroep. Zij deelden de verontwaardiging over de leefsituatie van mensen in voorzieningen en instellingen. De groep wilde het anders. De vraag die hen bezig hield was: 

Hoe kunnen wij de levenskwaliteit verhogen van mensen die om de één of andere reden in slechte papieren zitten? 

 

Ze kwamen tot de conclusie dat er vijf cruciale ‘wegen’ zijn in de uitbouw van een betere levenskwaliteit: 

-        Omringd zijn door een persoonlijk netwerk 

-        Inzetten op aanwezigheid in de gemeenschap 

-        Vrijwaren van keuzevrijheid en zelfbepaling 

-        Verhogen en uitbreiden van capaciteiten, talenten en interesses 

-        Opbouwen van respect 

 

Deze vijf pistes die tegelijk uitgangsprincipes zijn, legden de basis voor het ontstaan en de uitbouw van Lus. 

De organisatie

Lus is een vrijwilligersorganisatie met 9 vaste medewerkers, 230 actieve Lus-groepen en 120 vrijwilligers.

Het Lus-team ondersteunt en coördineert samen de werking van de organisatie. Het team staat in voor de vrijwilligersondersteuning, de uitwerking van projecten en campagnes, dagelijkse werking… Samen met de vrijwilligers werkt het team de koers van de organisatie uit.

De Lus-groepen zijn goed voor ongeveer 700 betrokken Lussers die regelmatig samenkomen en werken aan bewust samenleven. Ze zijn onze drive, onze grootste bestaansreden. 

De vele vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor anderen in de maatschappij. Omdat ze het goed hebben en wat tijd over hebben. Omdat ze nieuwsgierig zijn naar anderen, omdat ze onze maatschappij willen veranderen. Ze zijn aan de slag als compagnon de route, kennismaker, administratief ondersteuner, bekendmaker, IT-verantwoordelijke.  

Zoals iedere vzw hebben we een raad van bestuur en een algemene vergadering.  

Onze raad van bestuur bepaalt de koers van de organisatie. Ze zorgen voor een sterk personeelsbeleid en een financieel gezonde organisatie. Ze vragen aan het team en de vrijwilligers om thema’s uit te werken. Ze werken op dit moment mee aan een vijfjarenplan voor de organisatie. Onze leden van de raad van bestuur doen dit allemaal op vrijwillige basis.  

De algemene vergadering bestaat uit vrijwilligers, Lus-groepsleden en betrokkenen van Lus. Twee keer per jaar komen zij samen om input te geven, de raad van bestuur te ondersteunen en de jaarlijkse verplichtingen van een algemene vergaderingen uit te voeren.  

Lus vzw is een pluralistische organisatie.

BurgersAanZet

We zijn 1 van de 5 partners in een samenwerkingsverband ‘BurgersAanZet’. We werken allemaal krachtgericht en netwerkversterkend via voornamelijk vrijwilligers. Wij geloven in de weerbaarheid en creativiteit van mensen. Wij geloven in ieders vermogen om samen met anderen hun leven invulling te geven en het in handen te houden. Wat we doen binnen BurgersAanZet kan je vinden op de website www.burgersaanzet.be.  

 
 
 
 
image002.gif

© 2019 by LUS vzw - info@lusvzw.be.

LUS vzw wordt gesubsidieerd door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

van de Vlaamse Overheid, het VAPH, en kan rekenen op een aantal zeer diverse en tijdelijke projectsubsidies