lieggendbeeld_edited.jpg

Workshops voor organisaties 

We organiseren workshops op vraag van organisaties.

Dit voor zowel deelnemers, leden, vrijwilligers en medewerkers. 

Interesse in één van deze workshops?

Vraag dan meer informatie!

Workshop 'samen sterk, jij en je netwerk' - voor iedereen

Leven doe je samen. Een kring van mensen waar jij je goed bij voelt, maakt je sterker. Je deelt er je dromen, je zorgen en je maakt er plannen. Tijdens deze workshop staan we stil bij wie in jouw netwerk zit, wat je netwerk voor jou betekent en wat jij voor hen betekent. We onderzoeken samen wat sterk is en wat nog sterker kan. 

Voor deze workshop kan je individueel inschrijven. Je kan de workshop ook voor je organisatie bestellen. 

Hij is interessant voor je leden, deelnemers of cliënten. Je kan hem ook als cadeautje voor je team inrichten! 

Getuigenis: "Ik ben naar hier gekomen omdat netwerken uitbouwen niet mijn sterkste kant is. Contacten leggen kan ik wel, maar het netwerken vind ik moeilijk. De workshop was daarom interessant omdat er vragen kwamen waarbij je stil kon staan bij jezelf. Ook werd heel veel duidelijk over wat de belangrijke punten zijn om een netwerk uit te bouwen. Ik vond de workshop heel goed gegeven. Ik kan aan de slag met de tools die gegeven zijn tijdens deze workshop. Ik ga het nu nog even laten bezinken en dan zie ik wel weer verder. Het was in ieder geval een erg leerrijke ervaring."

Verdieping workshop 'samen sterk, jij en je netwerk' - voor iedereen die de basis volgde 

Workshop 'beter samen' - voor vrijwilligersorganisaties of hulpverleners

Tijdens deze halve dag staan we stil bij de betekenis van een persoonlijk netwerk, de plaats van netwerken in het licht van vermaatschappelijking van de zorg, de manier waarop je naar netwerken kan kijken, de rol die je als vrijwilliger of hulpverlener zelf kan spelen. We overlopen samen de stappen die horen bij netwerkontwikkeling. 

Workshop 'netwerk in kaart brengen' - voor hulpverleners

We gaan een halve dag praktisch aan de slag en staan stil bij volgende vragen: Hoe krijg je zicht op wie er betrokken is in het leven van je cliënt? En hoe kan je dit netwerk aanspreken? Wat als je cliënt of zijn netwerk zelf dat helemaal niet ziet zitten? Of wat als het netwerk kwetsbaar is? Of uit het beeld verdwenen? Wat als er niemand meer betrokken lijkt? Kan je netwerken opbouwen of mensen (terug) betrekken in het leven van je cliënt. We reiken tools aan om het persoonlijk netwerk te inventariseren.

Module 'Faciliteren van groepen' - voor vrijwilligers of hulpverleners

Dit is een module van 4 halve dagen waarbij we vertrekken vanuit onze expertise inzake het samenbrengen van persoonlijk en natuurlijk netwerk van een persoon. We koppelen de praktijk aan gekende groepsdynamische modellen waaronder o.a. situationeel leiderschap van Remmerswaal. We staan ook op een interactieve wijze stil bij het belang van visualiseren van een groepsgesprek. De focus van is het toelichten van de rol van een facilitator en het groepsdynamisch proces.

Workshop 'vertrouwenspersonen in je organisatie' - voor hulpverleners 

Tijdens deze halve dag inspireren we je over het ‘recht op bijstand’. We gaan in op het mogelijke belang van een steunfiguur of vertrouwenspersoon voor kinderen en jongeren. We geven tips en trics over hoe je met een kind of jongere kan gaan zoeken naar een vertrouwenspersoon. We doen dit vanuit de expertise die we opbouwden in het project ‘vertrouwenspersonen in de jeugdhulp’.