Belang van netwerk

Het belang van omringd te zijn

Een mens is niet gemaakt om alleen te leven. Alle mensen geven aan dat ze in meer of mindere mate mensen om zich heen willen. Ieder van ons is daarbij op zoek naar een plek waar hij/zij bij kan horen. Al te vaak merken we dat er in onze samenleving gedacht wordt dat je zelf verantwoordelijk bent om er bij te horen…wij vinden van niet… het is de taak van ieder van ons om mee vorm te geven aan een samenleving waar iedereen er bij kan en mag horen.

Video’s en podcasts rond het belang van het netwerk

Hindernissen 3:04

Hindernissen neem je nooit alleen. LUSvzw helpt je netwerken te bouwen die je helpen steviger te staan wanneer de weg steil of zwaar wordt.

Voorstelling Lus 3:35

Wij stellen ons graag even voor

Het belang van een netwerk 3:21

Wij leggen je graag het belang van een netwerk uit