Wat doet Lus

Samen zijn en samen groeien

Samen zijn en samen groeien, dat is wat we doen bij Lus. We doen dat op verschillende manieren die elk hun eigenheid hebben. Zo hebben we lus- en linkgroepen, zijn er vertrouwenspersonen voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp. Daarnaast zijn we actief in twee zorgzame buurt-projecten en zijn we trekkers van het samenwerkingsverband BurgersAanZet. Tot slot organiseren we workshops, ontmoetings- en inspiratiemomenten.

Samen zijn en samen groeien blijft het doel, maar de manier waarop verschilt!

Snuif je graag eens de Lus-sfeer op?

Bekijk onze video

Lusgroepen

Linkgroepen

Vertrouwenspersonen

Projecten

Lus komt naar je toe

Lusgroepen

Wat doet een lusgroep?

Een lusgroep komt samen om te praten, samen te zijn en leuke of minder leuke momenten met elkaar te delen. Het gaat over dromen, zorgen, vragen en plannen.

In een lusgroep groeien mensen naar elkaar toe. De centrale persoon bepaalt waarover jullie praten. Je komt samen op een plek, waar hij zich thuis voelt, op een moment dat het jullie allemaal past. Dat kan thuis zijn, tijdens een wandeling of een etentje.

Voor wie is een lusgroep?

Iedereen die nood heeft aan mensen om zich heen kan een lusgroep starten.

Lus zoekt samen met jou, als centrale persoon, naar mensen die voor jou belangrijk zijn. Familie, vrienden en buren waar je nu nog mee praat, of waar je vroeger contact mee had. Zij vormen samen je lusgroep. Het is een kring van mensen die jij kiest en waar jij je goed bij voelt.

Lus helpt bij het opstarten van je groep. Je kan op ieder moment starten. Een grote kring mensen heb je hiervoor niet nodig. Lus zorgt voor een compagnon de route, een vrijwilliger die samen met jou de nodige stappen zet. Samen bereiden jullie de bijeenkomsten voor.

​Wil je meer lezen over wat een lusgroep kan bespreken of doen? Kijk dan zeker een filmpje of lees een verhaal.

Start een lusgroep

Linkgroepen

Wat is een linkgroep

Een linkgroep bestaat uit ongeveer 5 tot 8 mensen die elkaar bij de start nog niet kennen. Ze komen ongeveer één keer per maand samen, om samen een groep te vormen waarin eenieder er bij hoort. Doorheen een aantal zelfgekozen activiteiten leren ze elkaar kennen, gaan ze op zoek naar wat hen met elkaar verbindt en wat niet, verkennen ze elkaars eigen(aardig)heid en wat ze elkaar te bieden hebben.

Waarom linkgroepen?

Niet iedereen vindt ‘zomaar’ zijn plaats in bestaande netwerken van sociaal contact: persoonlijke netwerken, buurtnetwerken, verenigingsleven…
Niet iedereen ‘voldoet’ aan de ongeschreven verwachtingen die een deelname aan het gemeenschapsleven soms stelt: eens kunnen trakteren, geen vreemde dingen zeggen, ’s avonds lang genoeg kunnen opblijven, jezelf conformeren en opgaan in de groep…
Toch heeft iedereen behoefte aan de aanwezigheid van ‘anderen’ in zijn of haar leven. Iedereen wil graag ergens bij horen

Linkgroepen bieden een antwoord op een vraag naar meer verbondenheid: zo gewoon mogelijk, zoals in een vriendengroep waarin iedereen gewoon zichzelf mag zijn en een eigen bijdrage kan en mag leveren.

Meld je interesse

Hoe komen linkgroepen tot stand?

Linkgroepen groeien van onderuit. Vanuit mensen met goesting om nieuwe mensen te leren kennen. Mensen met goesting om samen te komen en samen te brengen, in een gastvrije context waarin iedereen kan zijn wie hij of zij is. Mensen die open staan voor de ander.

Binnen elke linkgroep wordt een plaatsje gereserveerd voor een verbinder: iemand die deel uit maakt van de groep, en tegelijk vrijwillig de rol van verbinder opneemt. Iemand die de mensen welkom heet, er voor zorgt dat iedereen er bij kan horen, kansen grijpt om mensen aan elkaar te linken, bv. vanuit gedeelde interesses, de samenkomsten mee plant en organiseert…

Een linkgroep in jouw buurt?

Heb jij ook zin om deel te nemen aan een Linkgroep? Dat kan. Meld je gerust aan. Wegens het succes van de linkgroepen en de vele aanmeldingen, zullen we echter pas in het najaar van 2024 bekijken waar we nieuwe groepen zullen opstarten. Even geduld nog is dus de boodschap.

Geef hier je gegevens door en dan zetten wij je – anoniem – op de kaart. (Het kan 15 minuutjes duren voor je jouw bolletje op de kaart ziet verschijnen). Je krijgt de week nadien van ons een telefoontje en dan bekijken we samen of en wanneer we van start kunnen gaan.

Gelinkt

Het project Gelinkt, gesubsidieerd door het sociaal-cultureel vormingswerk, geeft Lus de kans om de komende jaren tien linkgroepen op te starten.

In een gezamenlijk leertraject met een aantal geïnteresseerde vrijwilligers denken we de linkgroepen concreet uit: voor wie is Link, hoe spreken we mogelijke deelnemers aan, welke rol speelt een regio of plek, gaan we voor absolute verscheidenheid of kijken we naar iets dat deelnemers met elkaar delen, hoe wordt er samengekomen en wat wordt er dan gedaan, hoe worden deelnemers mede-eigenaar van wat er in de groep gebeurt enz.

Eens de linkgroepen concreet uitgedacht, gaan we met de verbinders aan de slag en starten we concrete groepen op.

Op zoek naar verbinders

Heb jij goesting om een vrijwillig engagement als verbinder op te nemen? Wil je een linkgroep mee opstarten, begeleiden en draaiende houden? En wil je tegelijk ook nieuwe mensen uit je buurt leren kennen? Laat dan zeker iets van je horen!

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Elk kind of jongere of ouder die een kind die ondersteuning krijgt vanuit Jeugdhulp heeft, heeft recht op een vertrouwenspersoon. Iemand die voor hem of haar opkomt, een klankbord is, betrokken blijft, fijne en minder fijne momenten deelt. Een steunfiguur, die net door zijn rol als vertrouwenspersoon een extra mandaat krijgt.

We vinden dat heel belangrijk omdat goed omringd zijn een recht is van iedereen!

Goed omringd zijn betekent ook dat je kan terugvallen op mensen die je vertrouwt, die je ondersteunen en waar jij je goed bij voelt. Op alle momenten, maar zeker ook de moeilijke! Misschien moet je wel eens naar de jeugdconsulent of naar een moeilijk gesprek met een hulpverlener. Dan kan iemand die je vertrouwt en die je helpt verwoorden wat jij misschien niet gezegd krijgt, het verschil maken.

​Jij mag iemand kiezen die je mee kan ondersteunen tijdens die moeilijke momenten. Die persoon is een vertrouwenspersoon. Hij kan je helpen verwoorden wat je wil (bijvoorbeeld op een cliëntoverleg) en bij je blijven bij moeilijkere gesprekken. Maar hij of zij kan ook gewoon leuke dingen met je doen.

Op zoek naar…

Wil je graag een vertrouwenspersoon maar vind je het moeilijk om er één te vinden of te kiezen? Dan kan je bij je hulpverleners terecht. Zij kunnen jou daarin ondersteunen. Ze kunnen samen met je nadenken over wie je zou kunnen vragen en dat samen met jou doen. Lukt het niet om iemand te vinden? Dan kan je bij Lus terecht. Samen gaan we met jou op zoek naar een vrijwilliger.

Heb je interesse ​om als vrijwilliger aan de slag te gaan als vertrouwenspersoon?  Neem dan zeker contact met ons op.

Ben je zelf een vertrouwenspersoon en heb je nood aan extra ondersteuning of een klankbord? Lus bekijkt samen met jou, de ouder, het kind en de jongere hoe we je verder kunnen ondersteunen.

Vanaf het najaar van 2024 zijn er workshops voor vertrouwenspersonen in de jeugdhulp die geen vrijwilliger zijn bij Lus. Je kan je hiervoor aanmelden via deze link.

Ook voor ouders

Ook ouders van kinderen of jongeren in de jeugdhulp hebben recht op een vertrouwenspersoon. Ouders kunnen zelf kiezen wie dat is en hem/haar zelf aanstellen. Heb je echt geen idee wie je moet vragen  of hoe je dat moet doen? Kan je wel wat steun gebruiken om dat te doen? Zoek je iemand buiten je netwerk? Voor enkele ouders kan Lus mee op zoek gaan naar een vertrouwenspersoon.​

De Podcast 'goed omringd'

We werken ondertussen al vele jaren met kinderen en jongeren bij het zoeken naar een vertrouwenspersoon. We vroegen aan de kinderen en jongeren en aan de vertrouwenspersonen waarom het voor hen zo belangrijk is dat dat bestaat. Je kan naar hun verhaal luisteren in onze podcast.

Workshops voor hulpverleners en vrijwilligers in de jeugdhulp

Voor hulpverleners die zelf aan de slag willen rond vertrouwenspersonen, maar nog wat extra inspiratie kunnen gebruiken zijn er workshops. We organiseren ze enkel ‘in house’. Je kan ze voor je organisatie bestellen door contact met ons op te nemen via het info-formulier. Dan bekijken we samen wat we voor jullie kunnen betekenen.

Vertrekkende vanuit het recht om goed omringd te zijn, gaan we op weg met kinderen en jongeren om een vertrouwenspersoon te zoeken en te vinden en bekijken we welke rol je vanuit je organisatie te spelen hebt. In deze 3 uur durende workshop delen we onze visie, gaan we in op de belangrijke te zetten stappen en reflecteren we samen over de volgende stap die jij, je leefgroep of organisatie kan nemen!

Projecten

Zorgzame buurtprojecten

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lanceerde in het voorjaar van 2022 meer dan 100 zorgzame buurt-projecten. In 2 van deze projecten is Lus betrokken.

Linkeroever Zorglussen

Dit project wil thuiswonende 65-plussers op Antwerpen Linkeroever ondersteunen in de uitbouw van een goed leven, waarbij ze zo lang als mogelijk in hun huis kunnen blijven wonen, en zich daarbij omringd voelen door mensen die voor hen belangrijk zijn.

Om dit mogelijk te maken is er niet enkel nood aan toegankelijke hulpverlening en gespecialiseerde diensten en (zorg)organisaties.

Voor een zorgzame buurt heb je, naast het natuurlijk netwerk van deze senioren, ook de mensen uit de buurt nodig, de verenigingen en middenveldorganisaties die er actief zijn, enz.  Meer zelfs, zij zijn het die samen invulling kunnen geven aan het begrip zorgzaamheid.

In 2022 en 2023 gaat Lus hiermee met de buurt aan de slag.

Nieuws over het project

Over warme ontmoetingen en zilveren randjes

| linkeroeverlussen, lus schrijft | No Comments
Over Maria, Julia en Tillie Maria en Julia wonen in dezelfde blok op een andere verdieping. Ze herkennen in elkaar zichzelf. Hulpvaardig en altijd klaarstaan voor een ander, lekker eten…

Buurtboek

| linkeroeverlussen | No Comments
Trots en dromen verzamelen...dat is de opdracht die we onszelf gaven op Linkeroever. We doen dat op verschillende manieren. Een buurtboek gaat rond van bewoner tot bewoner. Benieuwd wat dat…
logo zorgzame buurten vlaanderen

Burgers aan zet

In 2019 nam Lus vzw samen met 4 andere vrijwilligersorganisaties het initiatief om hun opgebouwde expertise rond het opzetten van zorgzame initiatieven van burgers naar burgers uit te dragen en ten dienste te stellen van iedereen die wil leren, inspiratie zoekt en aan de slag wil gaan!

Het samenwerkingsverband BurgersAanZet bundelt de ervaringen van ArmenTeKort, EigenKrachtCentrale, Homestart, Magenta en Lus rond modellen die mensen versterken door

  • hen samen te brengen in lotgenotenwerkingen
  • een buddy- of duowerking uit te bouwen
  • de natuurlijke netwerken rond mensen te versterken
  • aan de slag te gaan met vrijwillig engagement van burgers naar burgers
  • samen plannen te maken en de regie over hun leven in handen te geven
  • in hun eigen buurt mee te bouwen aan een zorgzame gemeenschap waar iedereen een plek heeft

Zo willen we burgers, verenigingen uit het maatschappelijk middenveld en lokale besturen laten ervaren dat je, wanneer je mensen samenbrengt, en hen aan zet laat komen, ze bergen kunnen verzetten!

 

Workshops en lezingen

Lus bouwde heel wat kennis op rond verbinding. Deze kennis delen we graag met jou op verschillende manieren. Onze publicaties vind je onder het onderdeeltje ‘inspiratie’

Je kan ook een workshop, lezing of toneelvoorstelling organiseren voor je vereniging of organisatie, zowel voor deelnemers als voor medewerkers.

Individuele deelnemers kunnen inschrijven in workshops die je vindt onder ‘kalender’

Workshops

In de workshop ‘samen sterk, jij en je netwerk’ staan we stil bij wie in jouw netwerk zit, wat je netwerk voor je betekent en wat jij voor hen betekent. We onderzoeken samen wat sterk is en wat nog sterker kan. Deze workshop kan voor alle doelgroepen georganiseerd worden.

In de workshop ‘aan de slag met vertrouwenspersonen’ gaan we met hulpverleners en vrijwilligers in de jeugdhulp aan de slag rond dit thema. Vanuit het recht op een vertrouwenspersoon exploreren we ieders rol in de zoektocht naar een gepaste vertrouwenspersoon voor een kind of jongere.

Workshops worden in house georganiseerd en beschikbaarheid van lesgevers en prijs per workshop worden onderling afgesproken naar gelang duur van de workshop.

Lezing 'Eenzaamheid doorbreken'

Erbij horen? Wat betekent dat eigenlijk? Betekent het tot een groep behoren van mensen die iets gemeenschappelijks hebben? En wat is dat gemeenschappelijke dan? Gaat het om dezelfde hobby’s of interesses? Of gaat het om een groep van mensen die zijn zoals jij? En wat als je graag tot een groep wil behoren maar je hebt niet direct iets gemeenschappelijks? Moet je jezelf dan aanpassen of conformeren aan die groep om erbij te horen? Kan je zelf iets doen en wat kunnen anderen doen? Veel vragen, veel antwoorden.

Boek deze theatervoorstelling via info@lusvzw.be en we komen het thema ‘Erbij horen’ op een leuke manier centraal zetten. We starten met een toneelvoorstelling waarin verschillende getuigenissen aan bod komen. Daarna krijgen de deelnemers de kans om uit te wisselen.

Voorwaarden en praktische informatie.

Toneelvoorstelling 'Erbij horen'

Erbij horen? Wat betekent dat eigenlijk? Betekent het tot een groep behoren van mensen die iets gemeenschappelijks hebben? En wat is dat gemeenschappelijke dan? Gaat het om dezelfde hobby’s of interesses? Of gaat het om een groep van mensen die zijn zoals jij? En wat als je graag tot een groep wil behoren maar je hebt niet direct iets gemeenschappelijks? Moet je jezelf dan aanpassen of conformeren aan die groep om erbij te horen? Kan je zelf iets doen en wat kunnen anderen doen? Veel vragen, veel antwoorden.

Boek deze theatervoorstelling via info@lusvzw.be en we komen het thema ‘Erbij horen’ op een leuke manier centraal zetten. We starten met een toneelvoorstelling waarin verschillende getuigenissen aan bod komen. Daarna krijgen de deelnemers de kans om uit te wisselen.

Voorwaarden en praktische informatie.

Kennismaking met Lus

Wil je kennismaken met het aanbod van Lus? Dat kan! Met plezier zetten we onze werking in de kijker.

  • Eén keer per maand stellen we onze werking voor aan kandidaat vrijwilligers tijdens een online infomoment. Voor concrete dat bekijk onze kalender.
  • Eén keer om de drie maanden stellen we onze werking voor aan organisaties, beroepskrachten en studenten tijdens een online infomoment. Voor concrete data bekijk onze kalender.
  • Wil je graag dat we Lus komen voorstellen aan mensen die geïnteresseerd zijn in een lus- of linkgroep, dan komen we graag langs

Wil je enkel onze folders en affiches verspreiden? Ook dat kan, bestel dan via onze webwinkel gratis drukwerk en deel het uit aan jouw bezoekers.

Bestel flyers en folders