Over ons

Lus staat voor samen leven

Lus is een sociale beweging van mensen die streven naar een samenleving waar verbondenheid tussen mensen en betrokkenheid van mensen op elkaar logisch is.

Ieder van ons staat sterker wanneer hij omringd is door familie, vrienden, buren….die om je geven en waar jij ook iets voor kan betekenen. Het geeft je ook de kracht om je eigen leven in handen te nemen en uit te bouwen.

Lus stelt vast dat meer en meer mensen het gevoel bij andere mensen te horen, missen. Dit maakt hen kwetsbaar en heeft een gevolg op hun kwaliteit van leven. Zeker als ze in een moeilijk moment of een moeilijke positie zitten.

Lus merkt dat er genoeg mensen wel bereidheid hebben om met anderen in verbinding te gaan. Deze bereidheid zetten we in om verandering te brengen. Vanuit het gevoel omringd te zijn en ergens bij te mogen horen, krijgt ook de kwetsbaarheid of eenzaamheid van sommige mensen een plaats.

‘Lussen’ als werkwoord in Vlaanderen op de kaart zetten is één van onze dromen. Lussen is dan het geheel van acties die bijdragen aan het herstellen, versterken en uitbreiden van verbondenheid tussen mensen.

We zorgen voor bewustwordingsacties, workshops, themadagen en publicaties rond het belang van netwerk en betrokkenheid. Maar onze diverse lus-processen waar vrijwilligers familie, vrienden, buren en kennissen bij elkaar brengen vormen de kern van onze werking.

De oorsprong

Lus werd opgericht door Martine Boone en Geertrui Vandelanotte in 2003, toen nog onder de naam PLAN vzw. Geïnspireerd door de person centered movement in Noord-Amerika wilden ze ook in Vlaanderen een beweging op gang brengen om de kwaliteit van leven van mensen met een ondersteuningsnood te verhogen.
Al vlug werd duidelijk dat er vijf cruciale ‘wegen’ zijn in de uitbouw van een betere levenskwaliteit voor ieder van ons:
– Omringd zijn door een persoonlijk netwerk
– Kansen krijgen op een volwaardige rol en plek in de gemeenschap
– Het vrijwaren van keuzevrijheid en zelfbepaling
– het verhogen en uitbreiden van capaciteiten, talenten en interesses
– Opbouwen van respect

Deze vijf pistes die tegelijk uitgangsprincipes zijn, legden de basis voor het ontstaan en de uitbouw van Lus.

Lus-medewerkers

Een team van vaste medewerkers en freelance opstarters ondersteunen de Lus-vrijwilligers. Zo kunnen we inspelen op vragen van mensen verspreid over heel Vlaanderen.

Erik Herrebosch

erik.herrebosch@lusvzw.be

Skrolan Hugens

skrolan.hugens@lusvzw.be

Annelies Beyens

annelies.beyens@lusvzw.be

Karen Vandersickel

karen.vandersickel@lusvzw.be

Geertrui Vandelanotte

geertrui.vandelanotte@lusvzw.be

Lies Van Cleynenbreugel

lies.vancleynenbreugel@lusvzw.be

Leen Thienpondt

leen.thienpondt@lusvzw.be

Mitte Docx

mitte.docx@lusvzw.be

Emilie Vandaele

emilie.vandaele@lusvzw.be

Anissa

Anissa Halimi

anissa.halimi@lusvzw.be

Dorien Van Gorp

dorien.vangorp@lusvzw.be

Bestuur

Binnen Lus zijn vrijwilligers niet enkel betrokken in de concrete processen, als kennismaker, administratief onder- steuner enz. Ook het bestuur van de organisatie is in handen van geëngageerde vrijwilligers. Mensen die als lid van een lusgroep, als vrijwilliger of ambassadeur Lus een warm hart toedragen en hun steentje willen bijdragen door een engagement op te nemen in het bestuursorgaan of Algemene vergadering.

Leden Bestuursorgaan:

 • Jo Frederix (voorzitter)
 • Ward Dumoulin (secretaris)
 • Elke Van Oyen
 • Veerle Soyez
 • Bieke Dobbelaere

Leden Algemene vergadering:

 • Elisabeth Roels
 • Fede Dewulf
 • Bieke Dobbelaere
 • Elke Langeraert
 • Hilde Broekaert
 • Elke Van Oyen
 • Soraya Wancour
 • Jo Frederix
 • Ward Dumoulin
 • Liese Berkvens
 • Veerle Soyez