Het handboek ‘de rol van community building in de vermaatschappelijking van de zorg’

20

We gaan op zoek naar antwoorden op volgende vragen. Wat is community building? Waarom is het in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg zo belangrijk? Hoe kan dit in de praktijk vorm en inhoud krijgen?

Met dit boek zorgt Lus voor een bijdrage aan het grootschalige, fundamentele veranderingsproces rond vermaatschappelijking van de zorg. We starten met een theoretisch filosofisch kader om daarna ook de ‘hoe’ vraag te beantwoorden.