It takes a village to raise a child…perspectieven op vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. (post)

4

Elk kind, elke jongere heeft recht op goed omringd zijn door volwassenen waar ze kunnen op terugvallen, die er zijn voor hen, die hen beschermen en mee supporteren wanneer ze hun vleugels uitslaan.

Voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp zijn deze steunfiguren niet altijd evident.

Gelukkig is er het recht op een vertrouwenspersoon. In dit katern lees je de stem van ouders, hulpverleners en andere betrokkenen. Voor stem en verhaal van vertrouwenspersonen en kinderen en jongeren verwijzen we graag naar onze podcast ‘Goed omringd?!’

Je kan dit katern laten opsturen. Het katern dat je kan downloaden vind je elders op deze pagina.