Tag

#vrijwilligerswerk Archieven - LusVZW

Infomoment voor kandidaat-vrijwilligers

By

Hoorde, las of zag je de naam Lus ergens passeren en kwam de vraag in je op of vrijwilligerswerk bij Lus iets voor jou zou zijn? Dan is dit online ontmoetingsmoment iets voor jou! We vertellen over het hoe en waarom van Lus. Je krijgt een duidelijke kijk op de verschillende rollen die je bij Lus als vrijwilliger kan opnemen.

Schrijf je hier in

Wij bezorgen je de link om in te loggen kort voor het infomoment.

 

Infomoment voor kandidaat-vrijwilligers

By

Hoorde, las of zag je de naam Lus ergens passeren en kwam de vraag in je op of vrijwilligerswerk bij Lus iets voor jou zou zijn? Dan is dit online ontmoetingsmoment iets voor jou! We vertellen over het hoe en waarom van Lus. Je krijgt een duidelijke kijk op de verschillende rollen die je bij Lus als vrijwilliger kan opnemen.

Schrijf je hier in

Wij bezorgen je de link om in te loggen kort voor het infomoment.

 

Infomoment voor kandidaat-vrijwilligers

By

Hoorde, las of zag je de naam Lus ergens passeren en kwam de vraag in je op of vrijwilligerswerk bij Lus iets voor jou zou zijn? Dan is dit online ontmoetingsmoment iets voor jou! We vertellen over het hoe en waarom van Lus. Je krijgt een duidelijke kijk op de verschillende rollen die je bij Lus als vrijwilliger kan opnemen.

Schrijf je hier in

Wij bezorgen je de link om in te loggen kort voor het infomoment.

 

Infomoment voor kandidaat-vrijwilligers

By

Hoorde, las of zag je de naam Lus ergens passeren en kwam de vraag in je op of vrijwilligerswerk bij Lus iets voor jou zou zijn? Dan is dit online ontmoetingsmoment iets voor jou! We vertellen over het hoe en waarom van Lus. Je krijgt een duidelijke kijk op de verschillende rollen die je bij Lus als vrijwilliger kan opnemen.

Schrijf je hier in

Wij bezorgen je de link om in te loggen kort voor het infomoment.

 

kandidaat vrijwilligers luisteren naar uitleg

Infomoment voor kandidaat-vrijwilligers

By

Hoorde, las of zag je de naam Lus ergens passeren en kwam de vraag in je op of vrijwilligerswerk bij Lus iets voor jou zou zijn? Dan is dit online ontmoetingsmoment iets voor jou! We vertellen over het hoe en waarom van Lus. Je krijgt een duidelijke kijk op de verschillende rollen die je bij Lus als vrijwilliger kan opnemen.

Schrijf je hier in voor het online moment en we bezorgen je tijdig de link!

 

 

kandidaat vrijwilligers luisteren naar uitleg

Infomoment voor kandidaat-vrijwilligers

By

Hoorde, las of zag je de naam Lus ergens passeren en kwam de vraag in je op of vrijwilligerswerk bij Lus iets voor jou zou zijn? Dan is dit online ontmoetingsmoment iets voor jou! We vertellen over het hoe en waarom van Lus. Je krijgt een duidelijke kijk op de verschillende rollen die je bij Lus als vrijwilliger kan opnemen.

Schrijf je in voor een online moment en we bezorgen je de link! Inschrijven kan via info@lusvzw.be

 

kandidaat vrijwilligers luisteren naar uitleg

Infomoment voor kandidaat-vrijwilligers

By

Hoorde, las of zag je de naam Lus ergens passeren en kwam de vraag in je op of vrijwilligerswerk bij Lus iets voor jou zou zijn? Dan is dit online ontmoetingsmoment iets voor jou! We vertellen over het hoe en waarom van Lus. Je krijgt een duidelijke kijk op de verschillende rollen die je bij Lus als vrijwilliger kan opnemen.

Schrijf je in voor een online moment en we bezorgen je de link! Inschrijven kan via info@lusvzw.be

 

kandidaat vrijwilligers luisteren naar uitleg

Infomoment voor kandidaat-vrijwilligers

By

Hoorde, las of zag je de naam Lus ergens passeren en kwam de vraag in je op of vrijwilligerswerk bij Lus iets voor jou zou zijn? Dan is dit online ontmoetingsmoment iets voor jou! We vertellen over het hoe en waarom van Lus. Je krijgt een duidelijke kijk op de verschillende rollen die je bij Lus als vrijwilliger kan opnemen.

Schrijf je in voor een online moment en we bezorgen je de link! Inschrijven kan via info@lusvzw.be

 

Workshop ‘Burgers aan zet’

By
Korte inhoud

Omringd zijn door ‘gewone’ mensen, erbij horen, een gevoel van betrokkenheid ervaren, iets kunnen betekenen voor anderen,… is heel belangrijk voor je welzijn en levenskwaliteit. Naast een goed uitgebouwde professionele zorg- en hulpverlening, is er dan ook behoefte aan een andere pijler. Een pijler waar wordt ingezet op het versterken van mensen, het verhogen van verbondenheid en betrokkenheid bij elkaar en het vrijwillig engagement van burgers naar burgers. In deze workshop wordt gewerkt rond het belang van burgerbetrokkenheid binnen het brede thema van zorgzaamheid en netwerkversterking.

Wat mag je verwachten?

Tijdens deze workshop gaan we in op de meerwaarde van burgers als volwaardige partners en staan we stil bij wat het allemaal betekent om samen te werken met burgers vanuit hun vrijwillige betrokkenheid. We gaan aan de slag met een aantal praktijkvoorbeelden en oefeningen die aangeven waar de winst zit om burgers aan zet te laten. Tot slot reiken we je een reeks modellen aan waarmee je aan de slag kan gaan als je burgers wil betrekken of ondersteunen bij het opzetten van zorgzame initiatieven.

Wat neem je mee naar huis?

Op het eind van deze workshop heb je inzicht in:

  • de meerwaarde van vrijwillig engagement en de betrokkenheid van burgers
  • de noodzaak aan een pijler waar wordt ingezet op verbondenheid en betrokkenheid op elkaar en waar vrijwillig engagement centraal staat
  • het belang van burgerparticipatie en de rol van burgers in de uitbouw van deze pijler
  • de essentie van kracht- en netwerkgericht vrijwilligerswerk
  • de positionering t.o.v. de professionele hulpverlening
  • de verschillende modellen van netwerkversterking en hun modaliteiten
Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die aan de slag wil met het persoonlijk netwerk van mensen, burgers en buurten in functie van de uitbouw van een meer zorgzame samenleving.

Praktisch

De vorming vindt plaats in Leuven, De Blauwput, Martelarenlaan 11A, 3010 Kessel-Lo op 14/10/22 van 9u30-12u30 en in Gent, Schoolstraat 48, 9040 Gent op 27/10/22 van 9u30-12u30.

De deelnameprijs bedraagt 35 euro en kan overgeschreven worden op rekeningnummer BE82 7370 1766 6268 met vermelding van je naam en de gekozen workshop.

Inschrijven kan via www.burgersaanzet.be

Burgers en kleinschalige burgerinitiatieven kunnen steeds gratis deelnemen.

Indien de standaarddeelnameprijs toch een belemmering vormt om deel te nemen, zoeken we graag samen een oplossing

De begeleiding is in handen van Emilie Van Daele (emilie.vandeaele@burgersaanzet.be, 0472 62 29 48) en Louise Van Looveren (louise.vanlooveren@burgersaanzet.be, +32(0)4 87 23 74 20) Je kan hen ook contacteren voor meer informatie.