gelinkt

Over de rol als compagnon

By 15 april 2021juli 8th, 2022No Comments

Enkele dagen later een mailtje van Julienne. Ze vraagt zich af of ze zou deelnemen aan de online bijeenkomsten. Ze twijfelt nog een beetje en daarom geeft ze ons graag haar visie op haar rol als begeleider.

Zelf begeleidt ze drie kleinere groepen met elk een eigen dynamiek:

Een praatgroep met Afrikaanse vrouwen. Een groepje dat samenkomt om Nederlands te oefenen en een groep van alleenstaande vrouwen die op zondagnamiddag samenkomen om een glas te drinken.

Julienne schrijft:

“Onze bijeenkomsten zijn momenteel door corona beperkt tot 3 personen. We praten  samen over de dingen die ons bezig houden en zijn een luisterend oor voor elkaars problemen. We proberen deze samenkomsten zo gezellig mogelijk te maken door samen iets te eten en te drinken en ieder brengt af en toe iets mee. De manier van werken is kleinschalig en aangepast aan de verscheidenheid van de groepssamenstelling. Maar het gemeenschappelijke is dat we mekaar goed leren kennen met respect voor ieders eigenheid en stilaan betrokken geraken en ons samen een groep voelen.

 Wat vind ik dat hierbij van de begeleider van de groep verwacht mag worden:

 • De verschillende mensen uitnodigen en hierbij voor een aangename ontmoeting zorgen: iets van eten of drinken voorzien.
 • U zelf een gelijk deel van de groep voelen
 • Opletten dat iedereen aan bod komt en mensen die teveel aandacht opeisen wat afremmen en doen luisteren naar het verhaal van de anderen
 • Met zeer veel aandacht en meevoelen luisteren naar ieders verhaal en zorgen dat iedereen zich betrokken voelt
 • Er zeer sterk de nadruk opleggen dat wat mensen vanuit hun diepste zelf naar voor brengen binnen de groep moet blijven.
 • De groep betrekken bij andere grotere groepen en deze samenkomsten organiseren (b.v. bij de uitstappen van Welzijnsschakels)
 • Na corona de groep in consensus laten beslissen welke activiteiten of uitstappen we samen doen
 • Heel sterk het belang benadrukken dat mensen uit de groep onderling mekaar opzoeken of contact opnemen
 • Er regelmatig voor zorgen dat de 3 verschillende groepen eens iets samen doen of beleven.
 • Speciale gelegenheden als verjaardagen, feestdagen samen vieren zodat mensen zich geborgen voelen in de groep
 • Samen praten over dingen die in de maatschappij gebeuren en daarover van gedachten wisselen met eerbied voor ieders beoordeling die ànders is
 • Met de verschillende groepen deelnemen aan activiteiten die LUS organiseert samen met al hun vrijwilligers zodat we ons deel voelen van een zeer grote groep vrijwilligers

Dit zijn zowat de punten die ik zelf zie als belangrijk voor een begeleider.

Groetjes Julienne”