Organisatie

In deze katern schetsen we de missie en visie van LUS vzw. Met vallen en opstaan ontwikkelde LUS vzw een bijbehorend organisatiemodel als middel om haar doel te bereiken. Tot slot schetsen we de kernproducten die Lus in de loop der jaren ontwikkelde, om haar missie te realiseren.

DOWNLOAD HIER

Leave a Reply