Kwetsbaar Sterk – Vijftien verhalen over psychisch herstel

Auteurs: Ann Dierick en Marijke Gets en 13 anderen

Vijftien gewone mensen vertellen hun verhaal over hun worsteling met het leven en de zoektocht naar een uitweg, een weg naar herstel.

Het is geen boek dat je in één ruk uitleest. De verhalen beroeren en beklijven. Ze openen je blik en zetten je aan het denken. Soms bleef ik achter met een krop in de keel. Een gevoel van verdriet, van onrechtvaardigheid… om wie niet wordt gezien en wie niet wordt gerespecteerd zoals hij/zij/hen is. Om hoe we elkaar – ongewild vaak – de duvel aandoen.

Onder het verdriet popt een gevoel van strijdvaardigheid op: elke mens heeft zijn unieke plek en verdient het respect te krijgen, graag gezien te worden en goed omringd te zijn.

Als het leven me iets heeft geleerd, schrijft iemand, is het om (psychische) kwetsbaarheden niet als iets vreemds of onnatuurlijks te zien, maar als iets waarvan iedereen in meerder of mindere mate een zaadje in zich meedraagt. In ongunstige omstandigheden kan dat zaadje tot wasdom komen. Mens zijn is kwetsbaar zijn. Dat geldt voor ons allemaal.

Het delen van een herstelverhaal is kwetsbaar, moedig en helend tegelijk. Het zorgt voor verbinding bij de lezer die er stukjes uit herkent. Het geeft inzicht in hoe trauma iemand in de greep kan houden en toont tegelijk de mens als geheel, met alle ups en downs, de kwetsbaarheid én de sterkte.

Wat de herstelverhalen ook gemeen hebben is het belang van zich verbonden voelen met zichzelf en met anderen. Dat is een uitdaging waar ook de entourage – familie, vrienden, kennissen, buren… – kan toe bijdragen. Herstelverhalen moedigen aan om het lastige of het moeilijke in iemands leven te accepteren én tegelijk de sterktes en mogelijkheden te blijven zien en aandacht te geven. Dat kunnen geven aan iemand anders is goud waard. Het mogen ontvangen van anderen wakkert veerkracht aan en stimuleert het herstelproces. Het zorgt ervoor dat iemand weer grond onder de voeten krijgt.

Dank aan Alexandra, centrale persoon van een lusgroep en deelnemer aan een linkgroep, om het boek onder onze aandacht te brengen. Alexandra is zelf actief als vrijwilliger bij de HerstelAcademie. De tekening op de kaft is van haar hand.