Tag

#verbinding Archieven - LusVZW

Vrijwilligers luisteren naar elkaar

Workshop samen sterk jij en je netwerk

By

Tijdens deze workshop staan we stil bij wie in jouw netwerk zit, wat je netwerk voor je betekent en wat jij voor hen betekent. We onderzoeken samen wat sterk is en wat nog sterker kan. We maken ook tijd om jouw passies en talenten te gaan zoeken en (her)ontdekken. Via oefeneningen staan we stil bij wat je graag doet en kan én samen na te denken hoe je deze kan inzetten voor jezelf én voor anderen.

Er kunnen maximum 8 personen deelnemen.
Inschrijven kan via Elke.vanoyen@lusvzw.be

Vrijwilligers luisteren naar elkaar

Workshop samen sterk jij en je netwerk

By

Tijdens deze workshop staan we stil bij wie in jouw netwerk zit, wat je netwerk voor je betekent en wat jij voor hen betekent. We onderzoeken samen wat sterk is en wat nog sterker kan. We maken ook tijd om jouw passies en talenten te gaan zoeken en (her)ontdekken. Via oefeneningen staan we stil bij wat je graag doet en kan én samen na te denken hoe je deze kan inzetten voor jezelf én voor anderen.

Er kunnen maximum 8 personen deelnemen.
Inschrijven kan via Elke.vanoyen@lusvzw.be

koord in de vorm van een hart

De Lusgroep van Elisa

By lezen, verhalen

Elisa is 42 en draagt een stevig rugzakje mee vanuit haar verleden. Ze verbleef enkele jaren in de psychiatrie. Deze opvang werd geleidelijk aan afgebouwd maar de kwetsbaarheid blijft.

Sinds enkele jaren heeft Elisa een vriend, Patrick, met wie ze samenwoont. Elisa heeft moeite om haar dagen te vullen. Meestal gebeurt dit op een passieve manier.Patrick is heel betrokken op Elisa en neemt heel wat zorg op. Na het doorlopen van een DOP-proces wensten Elisa en Patrick dat het samenkomen met andere mensen niet zou stoppen en zo kwam LUS in beeld.

Om de twee maanden komt de groep samen. De zus van Patrick en twee goede vriendinnen van Elisa die ze leerde kennen in de psychiatrie maken deel uit van de LUS-groep. De bijeenkomsten gaan door in het appartement van Nina, een vriendin van Elisa.

Voor Elisa betekenen de samenkomsten heel veel: emotionele steun, bron van motivatie om zaken in haar leven op te nemen, feedback krijgen op haar vorderingen, komen tot nieuwe inzichten omtrent haar zelf, de kans om haar kwaliteiten (fotograferen, …) te tonen.

Voor Patrick zijn de bijeenkomsten al even belangrijk: het gevoel er niet alleen voor te staan en alles te moeten dragen, het zien groeien en evolueren van Elisa, het bespreekbaar kunnen maken van zaken die leven waardoor er minder conflicten ontstaan thuis, …Geleidelijk aan groeit de groep nog sterker naar elkaar toe en ontstaan er ook contacten buiten de LUS-bijeenkomsten: Elisa telefoneert voor een babbel, spreekt af met Nina om samen een wandeling te maken, … en tegelijk geeft dit extra ademruimte voor Patrick.

In de zomer van 2017 geven Elisa en Patrick aan dat ze, na meer dan twee jaar te zijn samengekomen met de LUS-groep, op eigen kracht verder wensen te gaan.  Ze spreken met de groep af hoe ze verder contact gaan blijven houden en houden de deur op een kier: mocht het in de toekomst terug nodig zijn, dan staat iedereen terug klaar

kind geeft handen aan 2 volwassenen

Het verhaal van Chantal

By lezen, verhalen

Chantal belt in 2013 naar LUS vzw, op aanraden van een begeleidster van een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG). Chantal is een alleenstaande mama met een dochtertje van 4 jaar dat gezondheidsproblemen heeft. Haar vraag is duidelijk:

“Ik wil mensen rond mij bij wie ik me veilig voel en waar ik steun vind bij de opvoeding van Lia.”

Na het telefoontje duurt het maanden voor er een volgende stap gezet wordt. Bij elk telefonisch contact blijft Chantal haar wens herhalen, maar van zodra het concreet wordt, houdt ze alle verdere contact af. Achteraf vertelt ze dat ze in die periode gewoon geen energie meer over had om een afspraak te maken. Af en toe telefoneren was alles wat toen lukte. Na zes maanden is er terug ademruimte en voelt Chantal dat we niet loslaten, en net dát doet haar zeggen dat we mogen langskomen. Er volgen gesprekken waarin Chantal met mondjesmaat haar verhaal brengt en vooral vertelt over de zorg voor haar dochtertje.

Bij het in kaart brengen van haar netwerk kan Chantal geen namen opschrijven. In het verleden zijn er een aantal zaken gebeurd waardoor ze gebroken heeft met haar familie. Vriendinnen van vroeger is ze uit het oog verloren, zeker nu ze verhuisd is naar een andere provincie. De contacten met hen herstellen wil ze liever niet, omdat die teveel verweven zijn met haar eigen familiegeschiedenis.

Ze hoopt in eerste instantie dat Els en Marie, de logopediste en kinesiste van haar dochtertje, deel zullen willen uitmaken van haar netwerkgroep. Maar deze mensen laten na een tijdje weten dat ze daar jammer genoeg geen tijd voor kunnen vrijmaken, wat voor Chantal een nieuwe teleurstelling betekent. Ook contacten met de plaatselijke afdeling van Femma leverden niets op, maar de Gezinsbond bleek wel een goed spoor. Na verschillende gesprekken met de verantwoordelijke en een aantal actieve leden, komt LUS vzw in contact met een jonge mama die in de buurt woont en die wel zin heeft om kennis te maken en verhalen uit te wisselen over de kinderen.

Na bijna twee jaar zitten ze nu met drie rond de tafel bij Chantal thuis. Voor velen misschien een mager resultaat, maar voor Chantal een enorme stap. Chantal heeft nieuwe mensen toegelaten in haar leven, vertelt over de dingen die gebeuren in haar leven en pikt dingen op die de anderen aangeven. Maar het is nog broos en wankel. Soms interpreteert Chantal zaken anders dan ze bedoeld zijn, waarna ze zich gekwetst terugtrekt. Maar de gesprekken blijven lopen. Nu de eerste stap gezet is, wil Chantal verder: ze wil er nog een paar mensen bij, niet teveel, net genoeg zodat ze rond haar tafel in de keuken kunnen zitten.

Workshop ‘Burgers aan zet’

By
Korte inhoud

Omringd zijn door ‘gewone’ mensen, erbij horen, een gevoel van betrokkenheid ervaren, iets kunnen betekenen voor anderen,… is heel belangrijk voor je welzijn en levenskwaliteit. Naast een goed uitgebouwde professionele zorg- en hulpverlening, is er dan ook behoefte aan een andere pijler. Een pijler waar wordt ingezet op het versterken van mensen, het verhogen van verbondenheid en betrokkenheid bij elkaar en het vrijwillig engagement van burgers naar burgers. In deze workshop wordt gewerkt rond het belang van burgerbetrokkenheid binnen het brede thema van zorgzaamheid en netwerkversterking.

Wat mag je verwachten?

Tijdens deze workshop gaan we in op de meerwaarde van burgers als volwaardige partners en staan we stil bij wat het allemaal betekent om samen te werken met burgers vanuit hun vrijwillige betrokkenheid. We gaan aan de slag met een aantal praktijkvoorbeelden en oefeningen die aangeven waar de winst zit om burgers aan zet te laten. Tot slot reiken we je een reeks modellen aan waarmee je aan de slag kan gaan als je burgers wil betrekken of ondersteunen bij het opzetten van zorgzame initiatieven.

Wat neem je mee naar huis?

Op het eind van deze workshop heb je inzicht in:

  • de meerwaarde van vrijwillig engagement en de betrokkenheid van burgers
  • de noodzaak aan een pijler waar wordt ingezet op verbondenheid en betrokkenheid op elkaar en waar vrijwillig engagement centraal staat
  • het belang van burgerparticipatie en de rol van burgers in de uitbouw van deze pijler
  • de essentie van kracht- en netwerkgericht vrijwilligerswerk
  • de positionering t.o.v. de professionele hulpverlening
  • de verschillende modellen van netwerkversterking en hun modaliteiten
Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die aan de slag wil met het persoonlijk netwerk van mensen, burgers en buurten in functie van de uitbouw van een meer zorgzame samenleving.

Praktisch

De vorming vindt plaats in Leuven, De Blauwput, Martelarenlaan 11A, 3010 Kessel-Lo op 14/10/22 van 9u30-12u30 en in Gent, Schoolstraat 48, 9040 Gent op 27/10/22 van 9u30-12u30.

De deelnameprijs bedraagt 35 euro en kan overgeschreven worden op rekeningnummer BE82 7370 1766 6268 met vermelding van je naam en de gekozen workshop.

Inschrijven kan via www.burgersaanzet.be

Burgers en kleinschalige burgerinitiatieven kunnen steeds gratis deelnemen.

Indien de standaarddeelnameprijs toch een belemmering vormt om deel te nemen, zoeken we graag samen een oplossing

De begeleiding is in handen van Emilie Van Daele (emilie.vandeaele@burgersaanzet.be, 0472 62 29 48) en Louise Van Looveren (louise.vanlooveren@burgersaanzet.be, +32(0)4 87 23 74 20) Je kan hen ook contacteren voor meer informatie.

 

den th(w)eezit

By

Nieuwe mensen leren kennen in je eigen buurt? Dat gaat minder makkelijk als je wat ouder wordt… Ben je ook nieuwsgierig wie er allemaal in je buurt woont? Wil je graag contact met je buren om later misschien samen dingen te ondernemen of bekenden tegen te komen op straat? Of wie weet kom je oude bekenden tegen waarover je onverwacht nieuwe zaken te weten komt.

Deze bijeenkomst is gratis, maar inschrijven is verplicht via info@lusvzw.be

den th(w)eezit

By

Nieuwe mensen leren kennen in je eigen buurt? Dat gaat minder makkelijk als je wat ouder wordt… Ben je ook nieuwsgierig wie er allemaal in je buurt woont? Wil je graag contact met je buren om later misschien samen dingen te ondernemen of bekenden tegen te komen op straat? Of wie weet kom je oude bekenden tegen waarover je onverwacht nieuwe zaken te weten komt.

Deze bijeenkomst is gratis, maar inschrijven is verplicht via info@lusvzw.be

den th(w)eezit

By

Nieuwe mensen leren kennen in je eigen buurt? Dat gaat minder makkelijk als je wat ouder wordt… Ben je ook nieuwsgierig wie er allemaal in je buurt woont? Wil je graag contact met je buren om later misschien samen dingen te ondernemen of bekenden tegen te komen op straat? Of wie weet kom je oude bekenden tegen waarover je onverwacht nieuwe zaken te weten komt.

Deze bijeenkomst is gratis, maar inschrijven is verplicht via info@lusvzw.be

den th(w)eezit

By

Nieuwe mensen leren kennen in je eigen buurt? Dat gaat minder makkelijk als je wat ouder wordt… Ben je ook nieuwsgierig wie er allemaal in je buurt woont? Wil je graag contact met je buren om later misschien samen dingen te ondernemen of bekenden tegen te komen op straat? Of wie weet kom je oude bekenden tegen waarover je onverwacht nieuwe zaken te weten komt.

Deze bijeenkomst is gratis, maar inschrijven is verplicht via info@lusvzw.be