Category

gelinkt

En dan nu deelnemers zoeken…

By gelinkt

Anders dan de bij Lusgroepen moeten we nu op zoek naar deelnemers. Bij een lusgroep starten we rondom een centrale persoon en zijn of haar netwerk en gaan we op zoek naar een vrijwillige compagnon de route. Hier ging het anders: we begonnen dit avontuur met een enthousiaste pool vrijwilligers die de linkgroepen zouden trekken. Elk zijn ze van een andere regio en elk hebben ze een beetje een ander idee van hoe hun linkgroep eruit zal zien.

Op zoek dus naar deelnemers voor de linkgroepen. Wie zijn die deelnemers nu eigenlijk en hoe kunnen ze bereiken? Het gaat om mensen die nood hebben aan wat meer sociale contacten maar daar zelf niet zo gemakkelijk toe komen. Om wat v
oor reden dan ook. Mensen die een klein duwtje nodig hebben dus.

Zo klopten we in regio Deinze aan bij verschillende organisaties en diensten die mogelijks in contact komen met deze mensen: via het CAW, lokale dienstencentra, Ligo Deinze, het Centrum Geestelijke gezondheidszorg en vooral ook viavia.

Dat laatste blijkt nog steeds het meest krachtige wervingsmiddel. Wie kent er mensen en/of organisaties in de regio die weer andere mensen kennen die mogelijks zin en baat zouden hebben bij een linkgroep? Veel bellen dus, Gelinkt en de linkgroepen uitleggen, Lus vzw bekendmaken, op bezoek gaan en informatie doorsturen. Het Centrum Geestelijke Gezondsheidszorg en De Vierklaver – een organisatie die volwassenen ondersteunt bij wonen, werken en vrije tijd – bleken bijzonder enthousiast over dit project. Ook via ons eigen netwerk zaten al een paar mensen klaar.

Ondertussen werd met vijf mensen afgesproken of reeds kennisgemaakt: allemaal hebben ze er zin in, al is het met een bang hartje. Ze kennen elkaar nog niet. Hoe gaat het zijn? Wat gaan de anderen van hen denken… ? Maar het idee dat ze allemaal in hetzelfde schuitje zitten en samen zullen instappen in de groep, stelt hen gerust.

Ook de vrijwillige verbinder uit Deinze heeft er zin! Ook hij maakt nu met iedereen individueel kennis om zo tijdens een eerste bijeenkomst al wat linken te kunnen leggen tussen iedereen en zicht te krijgen op wat iedereen nodig heeft om comfortabel te kunnen deelnemen.

Ken je ook nog iemand uit Deinze voor wie een linkgroep van betekenis zou kunnen zijn? Er zijn nog enkele plekjes vrij. Met wat geluk starten we eind februari of begin maart met een eerste bijeenkomst. Wordt vervolgd…

De warmste vrijwilliger

By gelinkt

Dat vrijwilligers warme mensen zijn, dat wisten we natuurlijk al langer. Toch is het keer op keer verbazend hoe mensen zich helemaal smijten. Gisteren hadden we een fijn uitwisselmoment met drie gelinkt-vrijwilligers. Telkens opnieuw een warm samenzijn met mensen die ook benieuwd zijn naar elkaar.

Niet zomaar een samenzijn. Ook een samen denken, samen praten, samen leren…
Hoe zien we onze rol als ‘gespreksleider’ bijvoorbeeld? Hoe pakken we het aan om Linkers kansen te geven elkaar te leren kennen, ook als mensen nog wat zwijgzaam of terughoudend zijn? Welke afspraken moeten er gemaakt worden, zodat iedereen zich op zijn gemak kan voelen op de bijeenkomsten? Wat doen we als er zich nieuwe mensen aandienen en de groep zich terug moet ‘zetten’ zodat ook de nieuweling zichzelf kan zijn en blijven?

Hoe zorgen we ervoor dat een bijeenkomst energie geeft, deugd doet?
Dat zal alvast geen probleem zijn! Dat had iedereen die er gisteren bij was in de vingers. Anders zou deze bijeenkomst vast niet zoveel deugd gedaan hebben.

Ready, set, go!

By gelinkt

Oei, de trouwe volger heeft even niets van ons gehoord!
Maar Gelinkt heeft in tussentijd zeker niet stil gezeten!
Niet minder dan acht groepen, staan klaar om van start te gaan. ACHT!

Onze vrijwilligers hebben de groepen uitgedacht:

 1. We hebben een groep die op zoek gaan naar vriendschap bij elkaar, en de betekenis ervan
 2. We hebben een groep die de bib als uitvalsbasis ziet
 3. We hebben een groep die de interesses van alle leden wil exploreren
 4. We hebben een groep die de diversiteit in al zijn variaties opzoekt
 5. We hebben een groep die de deelnemers uit een geïsoleerd bestaan haalt
 6. We hebben een groep jonge mensen, jongvolwassenen die verloren lopen waneer het over goeie en duurzame contacten gaat
 7. We hebben een groep die zijn virtuele omgeving omzet naar fysieke samenkomsten
 8. We hebben een groep die buren verzamelt om op zoek te gaan naar wat het betekent om ‘buur’ te zijn van elkaar

De eerste stappen worden gezet. Er worden contacten gelegd met betrokken personen en organisaties, en wervingscampagnes voor deelnemers worden uitgerold. De flyer is in druk, de affiche hangt voor het raam.

Laat maar komen die deelnemers, we zijn helemaal klaar om ze gastvrij te onthalen!

Terug naar start?

By gelinkt

Dat Gelinkt een project is dat ‘leeft’, daar kan geen twijfel over bestaan.
Nu we met onze eerste groep vrijwilligers de laatste bocht in gaan, staat er al een nieuwe lichting te wachten.

Zes nieuwe vrijwilligers boden alvast aan om dit najaar in te stappen. Ook met hen willen we in een ‘denktraject’ van drie bijeenkomsten hun concept verder uitwerken, en groeien naar de opstart van een nieuwe reeks groepen.

En het goede nieuws is: er kunnen nog steeds vrijwilligers bij!
Deze zomer zullen we dus zeker nog een aantal kanalen aanspreken om nieuwe Gelinkt-vrijwilligers te werven.
Bel of mail ons zeker als je ondertussen ook de smaak te pakken hebt!

Hop naar tien bloeiende linkgroepen in 2023!

De volgende stap

By geen categorie, gelinkt

Stel: jij bent vrijwillige compagnon de route, en volgende week komt je linkgroep een eerste keer samen. Het is alle hens aan dek! Waar moet je allemaal aan denken? Wat moet er nog allemaal gebeuren? Hoe pak je dit aan?

Dit leggen we voor op de tweede bijeenkomst van onze zes ‘vaste’ vrijwilligers die Gelinkt verder uitdenken.
Op een mum van tijd hebben we een lijst van taken die moeten opgenomen worden:

 • Hebben we alles praktisch geregeld? Hebben we een goeie locatie gevonden om samen te komen? Heeft iedereen zijn uitnodiging ontvangen? Geraakt iedereen ter plekke?
 • Kennen we onze linkers al een beetje? Hebben we hen vooraf gesproken? Weten we wat voor hen belangrijk is? Kennen we al wat onderlinge gelijkenissen en verschillen?
 • Hoe pakken we deze eerste bijeenkomst aan? Hebben we fijne openingsvragen? Hoe maken we kennis met elkaar? Hoe leggen we de bedoeling van deze linkgroep uit? Hoe spreken we verder af?
 • En nadien: bevragen we elke linker individueel over wat ze er van vonden? Hoe ze zich voelen in de groep? Wat doen we met eventuele linkers die niet komen opdagen?

Ook de rol van de compagnon de route wordt scherper doorheen ons gesprek. De vrijwilligers vragen zich af wat ze zichzelf zien doen, en wat ze liever uitbesteden. Ook dit kan én mag variëren: de ene vrijwilliger kijkt uit naar een eerste individuele kennismaking en wil graag wat meer ondersteuning bij de opstart van de groep, de andere vrijwilliger hoopt dat de selectie achter de rug is voor hij aan zet komt en zich volop kan focussen op het groepsproces. Het blijft voor een vrijwilliger ook belangrijk dat de groep ook bij hem past, dat het thema van de groep iets is dat hem interesseert, waar hij goesting in heeft. Zo wordt hij niet enkel ‘begeleider’ of compagnon, maar ook zelf deel van de groep.

Tijdens het gesprek gaan we ook wat dieper in op enkele thema’s. Hoe laat je mensen bv. aanvoelen dat het samenkomen in groep meer is dan een activiteit waar ze aan deelnemen? Dat ze in een proces stappen, waar hun aanwezigheid en hun bijdrage belangrijk is? En hoe doe je dit zonder mensen af te schrikken of al te veel te formaliseren?
Laten we vooral over deze thema’s blijven praten en uitwisselen, ook als de linkgroepen opgestart zijn en vlot lopen.

We zien elkaar aan het einde van de maand terug voor een laatste voorbereidend gesprek. Daarna komen de handen helemaal uit de mouwen. Spannend!

wolk met vragen rond verscheidenheid, verbinding, verantwoordelijkheid, openheid

De eerste keer…

By gelinkt

En toen zaten we voor de eerste keer samen met iedereen die mee wou nadenken over hoe zo een linkgroepen eruit kunnen zien en wat de rol van een compagnon allemaal kan inhouden. Een groepje van vijf vrijwilligers sloot aan.

 

Bewogen mensen

Omdat we elkaar de komende periode wat intenser zullen zien en samen aan de slag zullen gaan, was het tijd om wat beter kennis te maken met iedereen: Waar ben je goed in? Waar ga je voor? Waar word je boos van? Waar hou je van en waar wil je graag groeien? Gemeenschappelijk kwam alvast naar boven dat hier een groep bewogen mensen bij elkaar zit: als ze ergens voor gaan, dan gaan ze ‘vollen bak’ en bij elk van hen kwam ook naar boven dat ze geraakt worden door onrecht en soms ook de onmacht om daar iets aan te doen.

En toen gingen we aan de slag…

Iedereen kreeg de kans om zijn of haar beeld van een linkgroep te bedenken en voor te stellen. We werkten in duo, via vraaggesprekjes of lekker alleen. Er kwamen enkele prachtige dromen en beelden naar boven…

 

Gelijkaardige mensen samenbrengen… of net niet

Tia beet de spits af en had massa’s ideeën om mensen samen te brengen: een groepje overdag met alleenstaande mama’s, een groepje met jongeren die net de jeugdinstelling hadden verlaten, vluchtelingenmama’s, groepjes waar ontmoeting en het versterken van elkaar centraal staan. Maar ze dacht ook aan aperitiefgroepjes en waarom ook geen onlinegroepjes voor mensen met een fysieke beperking die er anders moeilijk geraken? Tia zag het allemaal voor zich.

Zij zag er echt de meerwaarde van in om mensen met een gelijkaardig profiel samen te brengen. De vraag kwam dan ook al snel uit de rest van de groep wat de meerwaarde zou kunnen zijn als we een mix zouden maken? Misschien kan diversiteit hier ook een meerwaarde zijn? Een groep moet niet per se divers zijn, maar we kunnen er wel over nadenken. En een gemeenschappelijkheid is ook het zich willen verbinden met anderen en openstaan voor ontmoeting. Of gemeenschappelijk kan ook een plek zijn… Een ander groepje nam dat dan ook als uitgangspunt.

Een plek als schakel tussen mensen

Een groepje staat als het ware klaar om in de bibliotheek te starten: het is een laagdrempelige plek waar veel mensen individueel langskomen, maar toch op zoek zijn naar ontmoeting.

De anderen uit de groep vulden aan waarom dit een goed idee was en welke kansen erin schuilen: het biedt ook al een gemeenschappelijke ‘link’, de bib, boeken, kranten, lezen… . Een gemeenschappelijkheid maar ook diversiteit want heel wat verschillende mensen komen naar de bib. Én Veerle kent als bib medewerker heel goed wie er over de vloer komt en waarom, ze kent de mensen, ze kent de context. Dat kan een enorm voordeel zijn. Een ander pluspunt is dat de mensen die in de bib komen, zeer waarschijnlijk mensen uit de buurt zijn en dat vergroot ook de kans dat ze elkaar daarnaast nog tegenkomen.

Vanuit interesses én talenten van de deelnemers elkaar leren kennen

Het beeld van Bernard was dan weer heel anders. Hij wil graag een vijftal mensen samenbrengen en inzetten op een goede kennismaking. Samen met de groep wil hij op zoek naar gedeelde interesses of zoeken naar interesses van de individuele deelnemers. Voorwaarde hier is wel dat je als deelnemer ook openheid hebt naar de interesses van de anderen en dat je via de interesse van de ander de ander wil leren kennen.

Als extraatje of meerwaarde zou Bernard steeds op zoek gaan naar iemand extern die wat meer weet of zelfs expert is in het thema waar de deelnemers in geïnteresseerd zijn. Zo krijg je steeds iemand extra in de groep. Als compagnon van de groep zou Bernard wel gewoon ook deelnemen en ook zijn interesses net als de andere deelnemers op tafel leggen.

Vanuit de groep werd nog toegevoegd dat ook de deelnemers van de linkgroep zelf misschien wel expert kunnen zijn in iets en dat we ook goed moeten kijken wat de talenten en krachten van de groep zelf zijn.

Gedeelde verantwoordelijkheid

De laatste groep droomde ervan te starten in een wijk, waar mensen wonen en leven en elkaar kunnen ontmoeten. De afstanden tussen mensen mogen niet te groot zijn, dus zij vonden het lokale heel belangrijk. Belangrijk in deze droom was hoe de groep samen verantwoordelijk zou zijn voor wat er in de groep gebeurt en hoe de groep functioneert. Hier zou tijdens de eerste bijeenkomst al mee aan de slag worden gegaan: wat gaan we doen, wie doet wat, wie neemt de verantwoordelijkheid waarover…? Hier is dus niet enkel de compagnon verantwoordelijk voor de groep, maar wordt ingezet op gedeelde verantwoordelijkheid.

We zijn op goede weg

Verschillende dromen van verschillende mensen. Veel ideeën, veel inspiratie en vooral veel goesting! De linkgroepen worden iets meer van vlees en bloed! Vertrekken vanuit het beeld van de vrijwilligers was een schot in de roos. We zijn op goede weg. Maar… we zijn er nog niet. Want maakt een linkgroep tot een linkgroep? En wat is het verschil met een leesclub georganiseerd door de bib, een creaclub van een vereniging, een wijkwerking… ? We gaan verder op zoek naar het ‘gemeenschappelijke’ in deze dromen, maar ook naar het ‘onderscheidende’ van een linkgroep. Werk voor de volgende keer!

 

Maar van één ding zijn we rotsvast overtuigd: dit project samen uitdenken en ontwerpen met de mensen die het uiteindelijk ook gaan doen is een absolute meerwaarde. Heel erg Lus. En het werkt!

Online infomoment gelinkt

By gelinkt No Comments

Na Julienne werden er binnen de Lusfamilie nog verschillende andere vrijwilligers aangesproken, gemaild en gebeld: “Zou dat niet iets voor jou zijn? Heb je zin om mee te doen? Mee te denken?”.

We lanceerden ook een oproepje binnen ons brede netwerk om deel te nemen aan een infomoment waarop we onze plannen zouden voorstellen:

“Wat zou je ervan vinden om samen met een achttal mensen die elkaar vooraf nog niet kennen een groep op te starten? Ben je benieuwd naar wie deze mensen zijn en wat hen drijft? Heb je zin om ze een keer per maand samen te brengen, zodat ze elkaar kunnen leren kennen? Wil je met hen op pad gaan, op zoek naar wat jullie met elkaar verbindt? Ja? Misschien ben jij een geboren ‘linker’!
Sluit zeker aan bij ons vrijblijvend online infomoment voor geïnteresseerde vrijwilligers! Nadien beslis je rustig zelf of dit iets voor jou is.”

Op dinsdag 30 maart sloten elf ‘lussers’ aan op het infomoment. Enkele andere keken nadien nog naar de opname.

Tijdens het infomoment wilden we niet alleen vertellen over onze plannen, maar vooral de mensen leren kennen en hen laten proeven en ervaren wat het kan betekenen om deel te nemen aan een linkgroep. Elkaar leren kennen op een laagdrempelige manier en zoeken naar wat ons met de ander verbindt. Dat ging in deze groep redelijk vlotjes: iedereen deelde graag iets bijzonders over zichzelf en al snel bleek dat er verschillende ‘linken’ tussen mensen te vinden waren.

Vervolgens vertelden we wat meer over Link: wat de bedoeling is en hoe het er uit kan zien. Link werd zelfs vergeleken met het TV-programma van Joris Hessels: “Zoals de Weekenden op TV, maar dan in het echt!”

En natuurlijk lieten we ook Julienne aan het woord. Ze vertelde over haar ervaringen in Dilbeek. Marc, een andere compagnon uit Dilbeek, kon er niet zijn. Maar we zagen hem wel aan het werk in een opname van een online linkmoment met zijn groep.

 Uit deze getuigenissen blijkt dat een linkgroep altijd anders is. Daarom wil Lus niet met een kant en klaar pakket komen aanzetten, maar samen nadenken hoe we dit proces kunnen aanpakken. Van daaruit volgende aanpak: in drie online bijeenkomsten willen we samen nadenken over de fond van een linkgroep, wat kan het allemaal zijn, hoe kunnen we het aanpakken en wat kan de rol van een begeleider of compagnon zijn. Een denk- en ontwerpproces. En achteraf beslis je of je wil deelnemen of niet

Tot slot was er wat ruimte om vragen te stellen en af te toetsen of het aansprak. We eindigden met de oproep om iets te laten weten. En als we niets hoorden, zouden we zelf nog eens bellen… .

Verschillende mensen reageerden spontaan: sommige wilden onmiddellijk van start als compagnon, anderen wilden nog even nadenken, weer anderen wilden wel meedoen maar liever als het project een beetje verder stond. En aantal mensen waren bereid om met ons het denk- en ontwerpproces aan te gaan.

Het mooiste mailtje kwam enkele dagen nadien…

Over de rol als compagnon

By gelinkt

Enkele dagen later een mailtje van Julienne. Ze vraagt zich af of ze zou deelnemen aan de online bijeenkomsten. Ze twijfelt nog een beetje en daarom geeft ze ons graag haar visie op haar rol als begeleider.

Zelf begeleidt ze drie kleinere groepen met elk een eigen dynamiek:

Een praatgroep met Afrikaanse vrouwen. Een groepje dat samenkomt om Nederlands te oefenen en een groep van alleenstaande vrouwen die op zondagnamiddag samenkomen om een glas te drinken.

Julienne schrijft:

“Onze bijeenkomsten zijn momenteel door corona beperkt tot 3 personen. We praten  samen over de dingen die ons bezig houden en zijn een luisterend oor voor elkaars problemen. We proberen deze samenkomsten zo gezellig mogelijk te maken door samen iets te eten en te drinken en ieder brengt af en toe iets mee. De manier van werken is kleinschalig en aangepast aan de verscheidenheid van de groepssamenstelling. Maar het gemeenschappelijke is dat we mekaar goed leren kennen met respect voor ieders eigenheid en stilaan betrokken geraken en ons samen een groep voelen.

 Wat vind ik dat hierbij van de begeleider van de groep verwacht mag worden:

 • De verschillende mensen uitnodigen en hierbij voor een aangename ontmoeting zorgen: iets van eten of drinken voorzien.
 • U zelf een gelijk deel van de groep voelen
 • Opletten dat iedereen aan bod komt en mensen die teveel aandacht opeisen wat afremmen en doen luisteren naar het verhaal van de anderen
 • Met zeer veel aandacht en meevoelen luisteren naar ieders verhaal en zorgen dat iedereen zich betrokken voelt
 • Er zeer sterk de nadruk opleggen dat wat mensen vanuit hun diepste zelf naar voor brengen binnen de groep moet blijven.
 • De groep betrekken bij andere grotere groepen en deze samenkomsten organiseren (b.v. bij de uitstappen van Welzijnsschakels)
 • Na corona de groep in consensus laten beslissen welke activiteiten of uitstappen we samen doen
 • Heel sterk het belang benadrukken dat mensen uit de groep onderling mekaar opzoeken of contact opnemen
 • Er regelmatig voor zorgen dat de 3 verschillende groepen eens iets samen doen of beleven.
 • Speciale gelegenheden als verjaardagen, feestdagen samen vieren zodat mensen zich geborgen voelen in de groep
 • Samen praten over dingen die in de maatschappij gebeuren en daarover van gedachten wisselen met eerbied voor ieders beoordeling die ànders is
 • Met de verschillende groepen deelnemen aan activiteiten die LUS organiseert samen met al hun vrijwilligers zodat we ons deel voelen van een zeer grote groep vrijwilligers

Dit zijn zowat de punten die ik zelf zie als belangrijk voor een begeleider.

Groetjes Julienne”

Goeiemorgen Julienne

By gelinkt

📱

 • Dag Julienne, goeiemorgen, het is hier Elly van Lus, stoor ik?
 • Hopelijk alles goed bij jou? Niemand ziek in je omgeving
 • Ja ja, hier ook alles ok, niemand ziek gelukkig.
 • Ik wou je graag iets vertellen en iets vragen. Bij Lus starten we een project om de komende drie jaar tien nieuwe linkgroepen op te starten, een beetje verspreid over Vlaanderen.
 • Ja zeker is dat goed nieuws. We weten dan ook van jouw ervaringen hoeveel zo’n groep voor mensen kan betekenen!
 • Het eerste dat we willen doen is mensen zoeken die graag vrijwilliger van een linkgroep willen worden. We sturen een uitnodiging naar al onze vrijwilligers met de vraag wie hier zin zou in hebben, en we spreken gericht een aantal mensen aan.
  Mensen die nieuwsgierig geworden zijn, kunnen aansluiten bij een online infomoment op 30 maart, om 19u30 ’s avonds.
  Zie jij het zitten om er dan ook bij te zijn?
 • Ja zeker online, via Zoom
 • Je kan gewoon deelnemen, en als mensen vragen hebben, kan je misschien getuigen over hoe dat in jouw groepen gaat?
 • Ja Marc zal er ook zijn, hij kan ook iets vertellen uit zijn groep.
 • Ben je nog vrij?
 • Oh jammer.
 • Zou je dat willen doen, je andere afspraak verplaatsen? Niet als het te veel moeite is hoor, dan trekken we onze plan wel! Het zou natuurlijk wel goed zijn als je er bij bent, jij kan vanuit de praktijk vertellen.
 • Moh, zo tof! Héél veel dank Julienne dat je dit wil doen. Ik stuur je zeker nog een uitnodiging per mail.
 • Ja zeker! Tot gauw, groetjes!

t Is beslist

By gelinkt

‘’t Is beslist!” mailt Geertrui ons op een doodgewone donderdag midden november. “‘Gelinkt’ werd goedgekeurd! Ik ben echt wel fier op ons.”
Hoera! Wat een opsteker in deze covid-tijden.
We krijgen de ongelofelijke kans om linkgroepen op de kaart te zetten, via een project met een ‘laboratoriumrol’ binnen het sociaal-cultureel werk voor volwassenen.
Lus blijft sterk in verbinden, nu en in de toekomst.

Vraag je je af wat linkgroepen zijn? Dat hadden we bij Lus al goed uitgedacht!
Heel in het kort: in een linkgroep komen mensen samen die elkaar vooraf nog niet kennen. Ze zoeken samen uit hoe ze een groep zullen vormen en wat ze samen zullen doen, en raken zo verbonden en betrokken bij elkaars’ leven. Want mensen zijn niet gemaakt om alleen te leven. In een linkgroep hoort iedereen er bij, zoals hij is.

Ok, ‘Gelinkt’ werd dus goedgekeurd.
We weten wat we willen doen – check.
We weten waarom – check.
Volgende vraag: hoe?

Op onze linkteamvergadering midden januari, gaan we hier verder mee aan de slag. Wat doen we? Zoeken we partners met goesting? Kijken we rond in buurten met goesting? Zijn er binnen Lus al mensen met goesting? Allemaal antwoord ‘ja’, maar wat doen we ‘eerst’?

Laten we eerst al maar eens proberen om ‘Gelinkt’ te ‘pitchen’ bij onze collega’s. Als we op vijf minuten tijd, klaar en duidelijk kunnen vertellen wat we met ‘gelinkt’ bedoelen, willen bereiken en van plan zijn, is het project scherp genoeg om er mee naar buiten te stappen. Zonder twijfel zal de positief kritische geest, de inspiratie en creativiteit van ons Lusteam ‘Gelinkt’ verrijken en verdiepen. We agenderen het project op de teamvergadering van februari.

Laten we ondertussen ook verder experimenteren met ‘online ontmoetingen’, een online versie van een linkgroep, gestart als ‘corona-initiatief’ voor geïnteresseerden. Deze mensen komen ondertussen tweewekelijks digitaal samen, en leren ons veel over hoe nieuwe ontmoetingen ook online nieuwe verbindingen kunnen worden.

Én laten we al op zoek gaan naar vrijwilligers die de linkgroepen graag mee willen uitdenken en opstarten.

Dát zullen onze eerste stappen zijn.
Met een lijstje met mogelijke vrijwillige lussers in de hand, gaan we op pad.